عطر داکار DAKAR حجم 6ML

عطر

کد 259
تعداد موجود 41
حداقل سفارش 1
14,350 تومان

تعداد

نسخه

جمع کل : 14,350 تومان

chevron_right chevron_left

عطر داکار

داکار عطری برای مردان است. رایحه ای از رایحه منجوق، خزه، چوب صندل، آگارو (اوود)، سدر، یادداشت های تند و یادداشت های آبدار است.