الرحاب  »  عطر 6ML

chevron_right chevron_left

عطر ارابیسک ARABISQUE حجم 6ML

کد:
32,700 تومان

تعداد

نسخه


جمع کل : 32,700 تومان

عطر ارابیسک

ارابیسک عطر شرقی برای زنان و مردان است. یادداشت های مهم وانیل، آهک، گشنیز، یادداشت های پایه آجارود (اوود)، کهربا سفید و مشک است.