عطر

chevron_right chevron_left

عطر نادین Nadine حجم6ML

کد:
تعداد موجود : 19
حداقل سفارش: 1
32,400 تومان

تعداد

نسخه


جمع کل : 32,400 تومان

عطر نادین

نادین یک عطر رایحه شرقی برای زنان است. این عطر رایحه ای آجدار (اوود)، چوب صندل، طائف رز (طاووس رز)، مرکبات و کهربا است.