عطر

chevron_right chevron_left

عطر افریکان حجم6ML

کد:
تعداد موجود : 10
حداقل سفارش: 1
29,000 تومان

تعداد

نسخه


جمع کل : 29,000 تومان

عطر افریکان

افریکان رایحه ای برای زنان و مردان است. عطر رایحه ماندارین سبز، فلفل صورتی، عنبر، چوب صندل، سدر، سبیل و عنبیه است.